Valen-Utvik AS

Valen-Utvik AS

Vi er veldig godt fornøyd med å bruke Balanco som våre regnskapsfolk. Vi får mer tid til å gjøre det vi er best til, fordi vi vet at alt med regnskap, lønn of økonomi, er håndtert på nydelig vis av Balanco.

Vi er spesielt fornøyd med at de ikke bare gjør det som kreves av regnskapsoppgaver i hverdagen, men vi kan spørre de til råds om finansielle spørsmål og føle oss trygge på at vi alltid får gode, ansvarlige of velfunderte svar. Vi anbefaler Balanco på det: varmeste.

Astrid Valen-Utvik
Daglig leder
Valen-Utvik AS